Đình bản Thư Quán Bản Thảo


Kiểm soát lại giai phẩm TQBT trước khi gởi

a.
Đỉnh trời, dao mở lối lên
Bụi gai dày dặc, mắt mèo, móc ô
Đỉnh trời mây chiết khăn sô
Áo khinh cừu cùng trận đồ tấn công
Mây chạm người, rẽ đôi dòng
Rồi bỏ đi, để chúng tôi lạc loài
Mây ơi, bay đến cõi nào
Có hay đỉnh núi sắp mồ Bắc Nam?

b.
Bây giờ chẳng có mây bay
Bây giờ chẳng có móc ô, mắt mèo
Từ khi 96 ra đời (1)
Bạn cầu mạnh dắt dìu thằng con
Để nuôi nó sống cho tròn
100 tuổi thọ cho Quán Văn chạy làng
Vậy mà hôm trước hiên ngang
Hôm sau mình lại bỏ đồn tản đi?
Nhớ ngày xưa bao hiểm nguy
Vậy mà lên được đỉnh trời Trường Sơn
Bây giờ chữ nghĩa văn chương
Bỏ đi thì tội, thôi thì rán chơi…

Trần Hoài Thư

(1) TQBT số 96 chuyên đề tạp ghi báo Tiền Tuyến

Advertisement