Biết Gọi Ai Bây Giờ

Inrasara & Apsara Vũ nữ Cham 01 | Inrasara.com
Nguồn: http://inrasara.com/

Tôi yêu người Chiêm Nữ
trên đá múa như hoa…
Chế Vũ

Biết gọi ai bây giờ / ngoài những người Thiên Cổ?
Nghe hồi âm: Sóng Vỗ… âm thầm là âm thanh!

Nói, lòng nghe lạnh tanh / cả hai bàn tay trống!
Những chiều gió lồng lộng / xoáy nỗi buồn Thiên Thu!

Nước Non là cơ đồ! Cơ đồ đầy bụi phủ!
Người Chiêm Thành dưới mộ, đứng dậy mà phủi đi!

Hay “Mấy Dặm Sơn Khê”, thấy mình người-bất-lực?
Bạn bè đi đâu mất, mỗi người một cô đơn!

Trời muốn mình lớn khôn / trong nỗi buồn như thế!
Tháp cổ còn ứa lệ… huống gì đá sườn non!

*
Ôi hai chữ Lớn, Khôn, đời ai còn non dại?
Khi biết điều phải, trái, trời vẫn mây trôi, trôi…

Napoléon ngậm ngùi / cúi đầu về hoang đảo;
Cléopâtre thay áo / thấy mình rất tầm thường!

Lịch Sử còn thay chương, mây chỉ thay đỉnh núi!
Thiên Cổ ai chờ đợi / thơ về, dang cánh bay?

Chắc sẽ có, hôm nay / hay ngày mai ngày mốt?
Những cánh đồng thưa thớt… trơ trơ gò xuơng phơi…

Trần Vấn Lệ

Advertisement