Nhân duyên

Les Amoureux' Posters - Marc Chagall | AllPosters.com
Les Amoureux – Marc Chagall

Nghe vang vọng nào
Cuối chân mây
Em sấp ngửa
Tìm.
ra tiếng nói
Đêm âm u mà
Âm thanh
Gọi
Chút cuồng điên em vói tay người

Dẫu nghìn trùng, dẫu rất xa xôi
Cõi mênh mang nào, người.
Chợt đến.
Ở lại đêm vui, với
Ngàn năm hẹn.
Để tìm ra
Em.
Thanh thoát như trăng

Và ta sáng.
Như muôn đèn rực rỡ
Rọi soi đời trong
Đêm.
Tối tăm

Lê Chiều Giang