Tìm Nhớ Xuân Qua

Oil painting flowers | ArtBUP - an international platform for Fine Art Paintings
Source: Internet

Về chưa! Xuân đã về chưa!
Mà mong thêm một chút mưa nhẹ buồn
Tôi còn nửa mảnh trăng non
Gửi em giữ lại trong vườn chiều nay

Xuân về man mác hương bay
Xanh non lá cỏ hây hây má hường
Tôi nhìn cánh bướm tơ vương
Lượn bên bờ giậu mơ hương láng giềng

Dịu dàng bước nhẹ thuyền quyên
Đem thơ tôi thả về nghiêng phía người
Về chưa! Xuân thắm môi vui
Ngó em mắc cỡ quay cười làm duyên

Tình thơ đẹp áo trinh nguyên
Lời ai thủ thỉ gọi tên dỗ dành
Về chưa! Xuân vẫn còn xanh
Lộc non chồi biếc nhú cành đung đưa

Xin em đừng xóa giấc mơ
Để tôi gói lại ngày xưa ân tình
Về chưa! Sao có một mình
Mình kia biền biệt như hình bóng xuân

Trần Văn Nghĩa