Thiệp Chúc Tết 2022 do Đinh Trường Giang thực hiện


THIỆP CHÚC TẾT NHÂM DẦN 2022
Đinh Trường Giang thực hiện (30.1.2022)