Mưa Sầu Đông

hoa sau dong
Nguồn: Internet

Xuân ấy em đi hẹn trở về
Sầu đông hoa tím buồn lê thê
Dịu hiền tâp vở ôm nghiêng nón
Lặng lẽ anh theo chỉ dám nhìn

Trong Thành anh tiễn em về đó
Biết nói gì, đâu dám ngỏ lời
Anh đã yêu em từ ngày nọ
Mưa chiều theo bước chúng mình rơi

Đã mấy Xuân qua rồi Thu đến
Mơ dáng em ngồi hong tóc mây
Mai tàn phượng nở sầu đông lại
Huế còn chờ em, em biết không?

Trong Thành nắng vẫn màu thương nhớ
Bến Ngự còn chờ bóng dáng em
Mưa có xóa đi ngày tháng cũ
Ưu phiền anh gửi gió mang theo

Xuân lại về đây em ở đâu
Huế ôm kỷ niêm Huế âu sầu
Bạc đầu anh hỏi em còn nhớ
Thành Nội có còn mưa sầu đông?

Cớ chi em lại quên đường cũ
Huế vẫn chờ em, em biết không?

Lê Thị Hàn
1.2022

Advertisement