Đọc Thơ Anh

Japanese Nightingale by Alida Jorissen | 500px Marketplace | Pet birds, Beautiful birds, Japanese bird
Nguồn: Internet

   tặng Nguyễn Xuân Thiệp

Đọc thơ anh
Ngày cuối năm
Một bài thơ tổng kết
Cõi nhân gian
Đầy nước mắt…

Đọc thơ anh
Bài thơ đi đái
Nửa đêm
Phình to prostate
Cùng tiếng chim họa mi
Vẫn hót

Đọc thơ anh
Không đủ chữ cho sự bạo tàn
Không đủ chữ cho hung dữ
Chỉ có những chiếc lá vàng
Vương phủ
Ngày xưa…

Đọc thơ anh
Buồn không muốn khóc
Vui chẳng muốn cười
Mà nước mắt cứ rơi
Lã chã
Tư mã áo xanh

Đọc thơ anh
Bản tổng kết
Ngàn năm
Rồi ngàn năm nữa
Những mộng huyễn bào ảnh
Giữa hòn bi xanh…

Đỗ Hồng Ngọc
26-12-2021