Giới thiệu Nguyệt san KBC tháng 1/2022

Nguyệt Mai đã nhận được:

Nguyệt san KBC
năm thứ 22 – tháng 1 năm 2022
chủ đề:
Chào năm 2022
NHỚ NGƯỜI LÍNH TRẬN


Ấn bản 82 trang đặc biệt in trên giấy láng trắng tại LULU PRESS Hoa Kỳ.
Với sự góp mặt của:
Nguyễn Quang Duy, Bắc Đẩu Võ Ý, Phạm Tín An Ninh, Hùng Bi, Tô Văn Cấp, Lê Phi Ô, Trần Thị Nguyệt Mai, Như Thương, Như Không, BCD Lê Đắc Lực, Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn, Lê Cần Thơ, Phạm Phong Dinh, Trần Dzạ Lữ, Tam Bách Đinh Bá Tâm, Đinh Thanh Thanh, Trần Hồ Dũng, Vũ Thế Thành, Nguyễn Duy, Kiều Văn Hùng, Phạm Kim Hương, Hùng Bi, Tú Kếu Trần Đức Uyển & Margaret Walker.
Chân thành cảm ơn anh Nguyễn Đình Hiếu và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc khắp nơi.

Địa chỉ tòa soạn KBC:
9353 Bolsa Avenue, K17
Westminster, CA 92683, USA
Email: nguyetsanKBC@gmail.com