Tạ Ơn

Offices Closed November 28th – 29th for Thanksgiving Holiday! – Alachua County Tax Collector

Tạ ơn khi thức dậy
Vẫn nhìn thấy bầu trời
Mây vẫn bay đầu ngõ
Chim hót mừng đâu đây

Tạ ơn tia nắng sớm
Con ong đã bay về
Mắt ta còn nhìn thấy
Hoa nở trắng đường quê

Tạ ơn hoàng hôn xuống
Chim bay về đầu non
Ta có thêm ngày nữa
Một ngày để yêu thương

Huyền Chiêu
Mùa Thanksgiving 2021