Chào Mừng Nắng

Nắng Thủy Tinh
sơn dầu trên bố 30 x 40 in
đinhcường

Nhiều ngày không có nắng, hôm nay thì có rồi! Nắng nở thắm môi người, nở thắm hoa đường phố…

Nắng mùa Đông rực rỡ, cái lạnh chắc cũng mừng? Lẽ nào sắp sửa Xuân? Cũng cuối năm rồi nhỉ!

Cuối năm, nhiều ngày Lễ, nắng góp tiếng reo hò, nắng làm nhẹ lá cờ, gió bay bay thật đẹp!

Hỏi, tức là không biết / nắng xuất hiện bao lâu? Ai nhặt nắng xỏ xâu và choàng quanh vòng cổ?

Ơ mà khi không nhớ / cổ của người ta ghê! Ước chi bây giờ về / nhìn… nắng trên Đà Lạt!

Dám lắm em đang hát / bên gờ cửa chờ anh? Dám lắm rừng thông xanh / che Dinh Hai ngói đỏ…

Nghĩ là em đứng đó, ngó ra khu rừng thông… bao nhiêu năm mênh mông / cái tình anh bất tận!

Gió ơi hãy bay phấn – phấn thông vàng, cho em / khi em nâng tóc lên / nắng dạt dào thơm ngát…

Nhớ quá đi Đà Lạt / hôm nay, nắng quê người!
Nhớ quá đi miệng cười, em – nụ hoa quỳ nắng…

Ở với nhau không đặng, ngàn nhớ với trăm thương… từng con dốc, con đường / lên cao… chìm dưới lũng…

Kìa, con nai đứng ngóng… ai… bên bờ suối xanh? Kìa, tại sao long lanh, hỡi em… hai con mắt?

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc!
Nắng!
Muôn Năm Việt Nam!

Trần Vấn Lệ