Mình Già Rồi Phải Không Em?

*Tặng Thai Ly

9 Love illustration ideas | illustration, love illustration, old couples
Nguồn: Internet

Ừ thì mình nắm tay nhau
Đi cho hết đoạn đời sau đang gần

Nếu buồn và nghĩ lăn tăn
Hãy mang chổi quét mảnh sân nhà mình

Nếu sầu và nghĩ linh tinh
Hãy ngồi nhẩm hát khúc tình ca quen

Nếu còn hờn anh giận em
Hãy nhìn ảnh cưới còn nguyên nụ cười

Ừ thì mình đã bảy mươi
Bạn bè trang lứa có người ra đi

Cuộc đời tử biệt sinh ly
Biết đâu lường để nghĩ suy bạc đầu

Ừ mình nắm lấy tay nhau
Lỡ mai xa mãi còn đâu để tìm!

Trần văn Nghĩa
6/2021

Advertisement