Một Lời Xin

Gởi thế hệ trẻ

tranh đinhtrườngchinh

Xin em
Khi nói tiếng xứ người
Đừng quên lời xứ mẹ
Nhìn giàu sang quê họ
Nhớ cảnh khó quê cha

Xin em
Khi sống ở đất hiền
Đừng quên người biển khổ
Trên thuyền yên bến đỗ
Hãy nhớ kẻ phong ba

Xin em
Nơi thời đông tiết giá
Đừng quên chúng ta có mặt trời
Rực rỡ trên quê hương
Trong dòng máu

Xin em
Bước trên đường Tự Do
Dưới màu cờ Dân Chủ
Em hãy cầm biểu ngữ
Và hét thật to
Thay những người bị câm tiếng

Xin em
Hãy nhớ và hãy nhớ
Những bàn tay siết chặt hôm nay
Là bởi
Những gì hôm qua đã mất
Và cho
Những gì sẽ thấy lại ở ngày mai

Trang Châu

Advertisement