Giới thiệu tạp chí Ngôn Ngữ số 15 – tháng 9-2021

Trân trọng giới thiệu:

NGÔN NGỮ SỐ 15

TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Phát hành: 1/9/2021

NHÓM CHỦ TRƯƠNG:
Luân Hoán – Song Thao – Nguyễn Vy Khanh – Hồ Đình Nghiêm – Lê Hân

CỘNG TÁC TRONG SỐ NÀY:
Ben Oh, BT Áo Tím, Cái Trọng Ty, Cao Nguyên, Cao Thu Cúc, Châu Yến Loan, Chu Vương Miện, Cung Tích Biền, Dan Hoàng, Đặng Hiền, Đặng Tiến, Hiền Nguyễn, Hoài Ziang Duy, Hoàng Chính, Hoàng Quân, Hồ Chí Bửu, Hùng Nguyễn, Huỳnh Duy Lộc, Huỳnh Liễu Ngạn, Huỳnh Thị Quỳnh Nga, Lâm Băng Phương, Lê Chiều Giang, Lê Hân, Lê Hoành Phò, Lê Hữu Minh Toán, Lê Minh Hiền, Loan Nguyễn, Luân Hoán, Lưu Phương, Lữ Quỳnh, Lương Thiếu Văn, Mai Quyên, Minh Ngọc, Minh Nguyễn, Ngàn Thương, Ngô Thế Vinh, Nguyên Cẩn, Nguyễn An Bình, Nguyễn Châu, Nguyễn Đình Phượng Uyển, Nguyễn Đức Mù Sương, Nguyễn Kiến Thiết, Nguyễn Hải Thảo, Nguyễn Hàn Chung, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Lê Hồng Hưng, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Sông Trẹm, Nguyễn Thành, Nguyễn Thiếu Dũng, Nguyễn Thụy Đan, Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Vy Khanh, Ninh Trần, NP Phan, Phạm Cao Hoàng, Phương Tấn, Song Thao, Thái NC, Thái Tú Hạp, Thục Uyên, Thy An, Trang Thùy, Trần Dzạ Lữ, Trần Hoàng Vy, Trần Thị Nguyệt Mai, Trần Thị Trúc Hạ, Trần Vấn Lệ, Triều Hoa Đại, Trương Xuân Mẫn, Võ Phú, Võ Thạnh Văn, Vương Hoài Uyên, Xuyên Trà

Bìa: Uyên Nguyên Trần Triết
Dàn trang: Nguyễn Thành & Lê Hân
Đọc bản thảo: Trần Thị Nguyệt Mai

Các bạn có thể mua số báo trên qua nhà phát hành https://www.amazon.com
hoặc liên lạc với Nhà xuất bản Nhân Ảnh:
Mr. Lê Hân:
hanle3359@gmail.com