Dễ Gì!

tranh đinhtrườngchinh

Dễ gì gặp lại nhau đâu!
Khi mưa nắng ở hai đầu biệt ly
Giấc mơ lép hạt xuân thì
Gánh đêm trăng rải thềm di tích buồn

Dễ gì lòng vẫn sắt son
Khi thời gian đã rã mòn bể dâu
Vai sờn áo lệch đường khâu
Phong phơi ngày cũ treo sầu mắt ai

Dễ gì nhốt gió mùa phai
Vén sương cuối dốc đón đài các qua
Hồng trần lạc dấu kiêu sa
Lệ rêu mái phố bóng tà dương nghiêng

Trần Văn Nghĩa

Advertisement