Giới thiệu thi phẩm “Ăn Của Rừng Rưng Rưng Nước Mắt” của Trần Vấn Lệ

Nguyệt Mai vừa nhận được:

ĂN CỦA RỪNG RƯNG RƯNG NƯỚC MẮT
thi phẩm của Trần Vấn Lệ

Bìa: Uyên Nguyên Trần Triết
Thay lời tựa: Nguyễn Thiên Nga
Sưu tập thơ và hình ảnh: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Bạt: Trần Vấn Lệ
Dàn trang: Nguyễn Thành
Bìa cứng, sách dày 244 trang
Nhân Ảnh xuất bản 2021
Được phát hành qua mạng https://www.amazon.com

Chân thành cảm ơn Nhà thơ Trần Vấn Lệ
và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc khắp nơi.

Advertisement