Giới thiệu Ngôn Ngữ số 14 – tháng 7-2021

Trân trọng giới thiệu:

NGÔN NGỮ SỐ 14
TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Phát hành: 1/7/2021


NHÓM CHỦ TRƯƠNG:
Luân Hoán – Song Thao – Nguyễn Vy Khanh – Hồ Đình Nghiêm – Lê Hân

CỘNG TÁC TRONG SỐ NÀY:
Ái Cầm, Ben Oh, Biển Cát, BT Áo Tím, Cái Trọng Ty, Cẩm Loan, Cao Nguyên, Châu Yến Loan, Chu Vương Miện, Cung Tích Biền, Dan Hoàng, Dung Thị Vân, Đặng Hiền, Đỗ Thượng Thế, Hiền Nguyễn, Hoài Huyền Thanh, Hoài Ziang Duy, Hoàng Chính, Hoàng Quân, Hồ Chí Bửu, Hồ Đình Nghiêm, Hồ Xoa, Hùng Nguyễn, Hữu Hạnh, Huỳnh Duy Lộc, Huỳnh Liễu Ngạn, Huỳnh Thị Quỳnh Nga, Lâm Băng Phương, Lê Chiều Giang, Lê Hân, Lê Hoành Phò, Lê Hữu Minh Toán, Lê Văn Hiếu, Loan Nguyễn, Luân Hoán, Lữ Quỳnh, Lương Thiếu Văn, Minh Ngọc, MongHoa VoThi, Ninh Trần, Ngàn Thương, Ngô Nguyên Dũng, Ngô Thế Vinh, Nguyễn An Bình, Nguyễn Đình Phượng Uyển, Nguyễn Kiến Thiết, Nguyễn Hải Thảo, Nguyễn Hàn Chung, Nguyễn Lê Hồng Hưng, Nguyễn Sông Trẹm, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Thành, Nguyễn Thiếu Dũng, Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Vy Khanh, Nhật Quang, Ninh Trần, NP Phan, Phạm Cao Hoàng, Phương Tấn, Quảng Tánh Trầm Cầm, Song Thao, Tăng Quốc Kiệt, Thái NC, Thái Tú Hạp, Thục Uyên, Thy An, Tiểu Nguyệt, Trang Thùy, Trần Dzạ Lữ, Trần Hạ Vi, Trần Hoàng Vy, Trần Thị Nguyệt Mai, Trần Thanh Trúc, Trần Thị Trúc Hạ, Trần Thoại Nguyên, Trần Vạn Giã, Triều Hoa Đại, Trương Văn Dân, Trương Xuân Mẫn, Võ Phú, Võ Quê, Võ Thạnh Văn, Xuyên Trà

Bìa: Uyên Nguyên Trần Triết
Dàn trang: Nguyễn Thành & Lê Hân
Đọc bản thảo: Trần Thị Nguyệt Mai

Các bạn có thể mua số báo trên qua nhà phát hành https://www.amazon.com
hoặc liên lạc với Nhà xuất bản Nhân Ảnh:
Mr. Lê Hân:
hanle3359@gmail.com