Sẽ Một Ngày


Sơn dầu trên bố, 48” x 36”
Trương Vũ thực hiện tháng 5, 2020.

Ta nguyện trọn đời làm con đường thẳng
Dù tình đời chỉ là những khúc quanh

Hằng đêm, vào giấc ngủ, ta mơ
Thời gian trôi, ảnh cũ phai mờ
Tuổi đời, dẫu chất chồng lớp lớp
Tháng ngày không chạm đến hồn thơ

Mười tám xuân hay xuân tám mươi
Nụ cười thân xưa vẫn nụ cười
Vẫn một cành xanh không lá úa
Bốn mùa xuân thắm sắc hoa tươi

Gói trọn tình thương đưa lên ngôi
Lấy tha nhân làm diễm phúc đời
Kết tâm đồng, không phân thiện, ác
Tự nhủ lòng chưa cảm biết thôi

Ta ước ao như ước thuở nào
Gánh cơ cầu đền đáp hư hao
Biến điều thua làm nên của được
Mua gian truân gây vốn tự hào

Ta vững tin, kiên nhẫn đợi chờ
Đường trần, dù bão táp, mưa sa
Sẽ một ngày, dẫu trăm năm nữa
Một ngày, em ngộ trái tim ta

Trang Châu
18/05/2021

Advertisement