Mùi của Màu

CUỐI NĂM ĐÙA VỚI SẮC MÀU
Sơn dầu trên bố – Trương Vũ thực hiện 2017

Khi nghe được mùi của giấc ngủ
những bàn chân đã bỏ đi xa
câu thơ vẫn nằm trong kẹt tủ
còn y nguyên khoảng trắng hằng hà

Giấy trắng giấy trắng. ồ. mây trắng
ghi ra mùi của hương thị phi
người nữ bay về nơi khởi điểm
mình ngó theo mà chẳng thấy gì

Em mang kiềng bạc chân vòng kiềng
đánh cược tình bằng những chiếc khoen
tôi ra khỏi mùi giam trái cấm
hụ huợ. xa hoa. những ánh đèn

h o à n g x u â n s ơ n
17.mai.21