Giới thiệu Ngôn Ngữ số 13 – tháng 5-2021

Trân trọng giới thiệu:

NGÔN NGỮ SỐ 13
TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Phát hành: 1/5/2021

NHÓM CHỦ TRƯƠNG:
Luân Hoán – Song Thao – Nguyễn Vy Khanh – Hồ Đình Nghiêm – Lê Hân

CỘNG TÁC TRONG SỐ NÀY:
Ben Oh, BT Áo Tím, Bùi Văn Dũng, Cái Trọng Ty, Cao Nguyên, Châu Yến Loan, Chu Vương Miện, Cung Tích Biền, Dan Hoàng, Donry Nguyễn, Dung Thị Vân, Đặng Hiền, Đỗ Thượng Thế, Đoàn Phương, Khaly Chàm, Hiền Nguyễn, Hoa Nguyên, Hoài Huyền Thanh, Hoàng Chính, Hoàng Lộc, Hoàng Nga, Hoàng Quân, Hoàng Xuân Sơn, Hồ Chí Bửu, Hồ Xoa, Hùng Nguyễn, Huỳnh Duy Lộc, Huỳnh Liễu Ngạn, Huỳnh Thị Quỳnh Nga, Hữu Hạnh, Lâm Băng Phương, Lê Chiều Giang, Lê Đặng Thức, Lê Hân, Lê Hoàng Phò, Lê Hữu Minh Toán, Lê Văn Hiếu, Luân Hoán, Lữ Quỳnh, Mem Nguyễn Thị, Minh Nguyễn, My Thục, Ngàn Thương, Ngọc Trâm, Nguyên Cẩn, Nguyễn An Bình, Nguyễn Dạ Quỳnh, Nguyễn Đình Phượng Uyển, Nguyễn Kiến Thiết, Nguyễn Hàn Chung, Nguyễn Lê Hồng Hưng, Nguyễn Lệ Uyên, Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, Nguyễn Nguyên Phượng, Nguyễn Nhã Tiên, Nguyễn Sông Trẹm, Nguyễn Thành, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thuyền, Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Vy Khanh, Ninh Trần, Orchid Lâm Quỳnh, Phạm Cao Hoàng, Phan Huyền Thư, Phương Tấn, Song Thao, Thái NC, Thái Tú Hạp, Thanh Mai, Thi Hạnh, Thiên Di, Thục Uyên, Thuận Tình, Thy An, Tiểu Nguyệt, Trang Châu, Trang Thùy, Trần Dzạ Lữ, Trần Đình Sơn Cước, Trần Đức Phổ, Trần Hạ Vi, Trần Hoàng Vy, Trần Thị Nguyệt Mai, Trần Thoại Nguyên, Trần Vạn Giã, Triều Hoa Đại, Trương Văn Dân, Trương Xuân Mẫn, Võ Phú, Võ Thạnh Văn, Vương Hoài Uyên, Xuyên Trà, Y Thy.

Bìa: Uyên Nguyên Trần Triết
Dàn trang: Nguyễn Thành & Lê Hân
Đọc bản thảo: Trần Thị Nguyệt Mai

Các bạn có thể mua số báo trên qua nhà phát hành https://www.amazon.com
hoặc liên lạc với Nhà xuất bản Nhân Ảnh:
Mr. Lê Hân:
hanle3359@gmail.com