Nghi ve mot linh hon tren bien (2010)

Nghĩ về một linh hồn trên biển
acrylic trên bố, 20″ x 24″
Trương Vũ thực hiện năm 2010.

Both comments and trackbacks are currently closed.