Hoa Nhãn


Photo by Thái Kim Lan

Một lần đi qua lu nước mưa…
Một trưa tháng ba
Mưa bấc nhòe hoa nhãn
Đang kết những chóp đình vàng mơ
Trên tầng lá xanh
Hoa nhãn không đẹp như hồng, như lan, như cúc
Mà có chút quê mùa chơn chất
Như đất vườn, như rạ rơm
Màu hoa vàng chớt chát như từ một cơn say nắng của mùa hè năm trước
Ủ ê thứ nồng của rượu cognac
Chuếnh choáng say
Bùng nở bản năng chi chít mải miết
Một thứ hoa vườn dân dã quây quần
Thành rừng hoa bát ngát
Một lần từ nơi xa trở về gặp mùa hoa nhãn
Bỡ ngỡ trước cơn trùng điệp hoa và hoa
Bỗng dưng như bất tỉnh
Rồi khi rời xa
chính nó
Lại ủ cho mình
Nỗi nhớ quê

Thái Kim Lan

Advertisement