Em Ơi Nhặt Lên Và Cất Tình Anh Trong Mỗi Bài Thơ

ᐈ Love cartoon couple stock images, Royalty Free couple in love pictures |  download on Depositphotos®
nguồn: Internet

Ngày đã bắt đầu âm ấm… nhưng đêm thì vẫn lạnh đều. Cái Hàn Thử Biểu thân yêu, ngày nào cũng nhìn… thân mến!

Trời đất đem chi Xuân đến mà băng mà tuyết cứ rơi… mà dịch mà bệnh chưa lui… mà phố mà phường hiu quạnh?

Cái khẩu trang dù một mảnh… nhìn như thấy một mảnh lòng! Ra Tết trời vẫn mùa Đông. Ôi cái-mùa-Đông-nước-Mỹ!

Gọi cái-mùa-Đông nghe dị. Gọi sao cho thấy dễ thương? Cái khẩu trang cản cái hôn, nhớ thương giấu trong lòng dạ!

Câu thơ buồn tình đem thả, có ai tưởng lá vàng rơi? Có ai cắn cỏ kêu trời mà thương cho người cuối biển?

Hình như cái gì lưu luyến bây giờ là khói là sương?

Hình như cái gì dễ thương bây giờ là giọt nước mắt…

Em ơi nhặt lên và cất tình anh trong mỗi bài thơ!

Trần Vấn Lệ