Khúc Xuân Gầy

Nụ Hoa Vàng
tranh đinhcường

[ơn em dáng mỏng mưa vời
theo ta lên núi về đồi yêu thương.
du tử lê]

Rồi suối mềm một khúc thơ
nghe hồn thủy vũ dậy tờ thanh thiên

chặng xuân an dã qua miền
giọt sương còn nhớ thuyền quyên áo màu

chút lụa là buổi yêu nhau
nếp khăn chiều trở gối đầu loạn ly

lời mai sau đến là gì
cườm buông tay lỏng xuyến nghi triều tình

thuở vàng gầy một chút xinh
là tâm thất lạc vô hình tưởng dung

thao chuyên nào đến ngập ngừng
một câu một chữ buồn dưng thị thành

có cười với nụ hiên xanh
rằng duyên trúc biếc im nhành khói sương

kiếp mai. ồ kiếp lạ thường
vết hương di trú đã mường tượng bay

h o à n g x u â n s ơ n
29 jan. 2021

Advertisement