Ngậm ngùi Lệ Thu

Lệ Thu: Giọng ca của những tình khúc buồn - VietNamNet
Danh ca Lệ Thu (1943-2021)

Thu se sắt lệ rất sầu
Rướm vàng lá cỏ, đỏ au mắt người
Nắng-chia-nửa-bãi-chiều-rồi*
Ngậm-ngùi tiếng hát dổ đời trầm luân
Ngủ đi, rũ bỏ căn phần
Những con chim mộng đã dần thiên di
Trúc ti đã lỡ xuân thì
Tay xua trường mộng, tay ghì thiên thu
Tàn cơn, lệ đã sa mù
Bâng-khuâng-hàng-phố, trầm-ru phận người **
Thì thôi, cay, đắng, ngọt, bùi
Âm thanh chìm nổi cũng lời “oanh” ca ***
Trầm. Buồn. Trăm nỗi thiết tha
Từ đây, gói giọng thầm ca cõi ngoài.

Cao Vị Khanh

( *) ( **) Ngậm ngùi – Xin còn gọi tên nhau: những bài hát nổi tiếng của Lệ Thu
(***) Tên thật của Lệ Thu

Advertisement