In the bleak mid-winter | Trong u ám đêm đông dài

Light Master Jesus: the all encompassing Love forgives all

IN THE BLEAK MID-WINTER
Ý thơ: Christina Rossetti (1830-1894)
Giai điệu: Gustav Holt (1874-1934)

In the bleak mid-winter
Frosty wind made moan,
Earth stood hard as iron,
Water like a stone;
Snow had fallen, snow on snow,
Snow on snow,
In the bleak mid-winter,
Long ago.

Our God, Heav’n cannot hold him
Nor earth sustain;
Heav’n and earth shall flee away
When he comes to reign:
In the bleak mid-winter
A stable-place sufficed
The Lord God Almighty
Jesus Christ.

What can I give him,
Poor as I am?
If I were a shepherd
I would bring a lamb,
If I were a Wise Man
I would do my part,
Yet what I can I give him,
Give my heart.
https://youtu.be/pTzqMi2AQF8”


Lời Việt – Ian Bùi

TRONG U ÁM ĐÊM ĐÔNG DÀI

1. Trong u ám đêm Đông dài
Gió rít lên từng hơi
Nghe như khóc, tiếng con người
Trong giá băng ngập trời
Xuyên màn đêm tuyết trắng đầy
Những cánh hoa không lời
Trong u ám đêm Đông dài
Đêm Chúa Con chào đời

2. Người đã đến với nhân loài
Dương thế bao trần ai
Trong đêm vắng tiếng ru hời
Mang giấc mơ miệt mài
Chiên lừa lặng yên đứng trong ngoài
Máng cỏ khô làm chiếc nôi
Trong u ám đêm Đông dài
Đêm Chúa Cha làm người

3. Ta không có chi trên đời
Manh áo tơi sờn vai
Ta chỉ có trái tim này
Xin hiến dâng cùng Ngài
Dẫu trần gian muôn kiếp luân hồi
Hãy yêu thương và sống vui
Trong u ám đêm Đông dài
Thiên Chúa trao nụ cười

-ianbui
2020.12.25