Hỏi Cho Có Chuyện

2020
Chất liệu hỗn hợp trên bố, 30” x 40”
Trương Vũ hoàn tất ngày 8/6/2020

Bay hết về đâu hỡi lũ chim?
Câu ta vừa hỏi, vọng: im lìm!
Lá không còn rụng, mùa Thu hết
Đông đến, bao trùm, nắng chẳng lên…

Tại cái mặt trời như cái chén?
Tại hoa tuyết nở thế hoa vườn?
Nên chim lạnh quá, chim đi trốn
Và bướm hình như cũng hóa sương…

Ta hỏi làm chi, không biết nữa
Mỗi lời ta thốt, khói bay ra
Mỗi lời ta nói, tim ta thắt
Bè bạn ai ai cũng có nhà…

Ai ai cũng có đời riêng cả
Có cả niềm riêng không thể chia!
Nghĩ như Nguyễn Trãi xưa mà sướng
Còn có hai câu để xó hè:

“Chắc chi thiên hạ đời nay
Mà đem Non Nước làm rầy chiêm bao!” *
Mà đem Non Nước ôi Non Nước
Ai, kẻ tàn binh chẳng nghẹn ngào?

Trần Vấn Lệ

* Thơ Nguyễn Trãi
Chiếc thuyền lơ lửng bên sông
Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay
Chắc chi thiên hạ đời nay,
Mà đem non nước làm rầy chiêm bao?