Ơn Em

tranh đinhtrườngchinh

Ơn em thắm đỏ nụ hồng,
Cho ta níu lại bềnh bồng của mây.
Khung trời níu gió đang bay,
Chim muông níu lại rừng cây bạt ngàn.
Đêm dài níu giọt sương tan,
Ban mai níu hạt nắng vàng buông mau.
Cho tình níu cả mai sau,
Cho ta níu mỗi ngày đau chia lìa.

Nguyễn Đức Cường
Thi tập THIÊN NHIÊN

Advertisement