Thơ Viết Vào Sinh Nhật Mẹ

Mẹ con
minh họa Đinh Cường

1.
Đầy tay mẹ dậy thơ thơm ngát
Đời hồng trong những áng văn chương
Mẹ cười nhân ái bừng xuân sắc
Bao nỗi đau kia cũng nhẹ thường
10.1996

2.
Mẹ bây giờ. mẹ ở đây
Đàn con ấm lạnh sum vầy sân Hiên
Ơn ngày. Bước hạc reo thềm
Ơn đêm. Ru giấc mẹ Hiền nở hoa
Mẹ ở đâu. Đó quê nhà…
10.2020
(Hiên là bút danh Như Hiên. Hiền là tên của mẹ)

3.
Mẹ đến chơi nhà
Vườn nhà con ấm
Thơm nong nắng đầy

Ấm là lòng mẹ
Ríu rít chim về
Nắng là mắt mẹ
Nở đóa tường vi

Mẹ đến chơi nhà
Thềm reo tiếng nhạc
Gió lung linh hoa

Nhạc là chân mẹ
Bóng lá sum vầy
Gió là lời mẹ
Thổi lòng con bay

Mẹ đến chơi nhà
Phòng khuya đèn tỏ
Ngoài kia mưa đông

Ấm ơi vòng tay
Ôm con rưng rức
Biển mẹ vơi đầy
Con dòng sông nhỏ
Tan vào bao la…
10.2020
(Nhớ những lần mẹ đến nhà con ở Santa Ana…)

Nguyễn Thị Khánh Minh