Tranh mùa thu của duyên & thơ nguyệt mai

THU 2020 – Acrylic on canvas – duyên vẽ


ĐẦU THU

Đầu thu lá trở vàng
Trên con đường thênh thang
Chân êm nhè nhẹ bước
Một nỗi buồn mang mang

Thương quê hương vô vàn…

Trần Thị Nguyệt Mai
26.10.2020