Giới thiệu tập truyện song ngữ “Mặt Trận Ở Sài Gòn / The Battle of Saigon” – lần tái bản tháng 10/2020

Nguyệt Mai đã nhận được:

MẶT TRẬN Ở SÀI GÒN
Tập Truyện Ngô Thế Vinh

Đọc bản thảo TT Nguyệt Mai
Dàn trang Lê Giang Trần
Kỹ thuật Lê Hân, Nguyễn Thành
Văn Học Press & Việt Ecology Press – 2020
tái bản lần thứ nhất
Sách dày 528 trang – Giá US$ 28.00

Copyright © 2020 by Ngô Thế Vinh

Chân thành cảm ơn anh Ngô Thế Vinh và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc khắp nơi.
Sách được phát hành và bán trên trang mạng Amazon từ ngày 16/10/2020.

***

Reviews:
With a bloody heart and loving eyes, with the experience of an insider, Doctor / Writer / Social Activist Ngo The Vinh recorded the Vietnam War in the form of short stories, expressing the the humanism and courage of the ARVN soldiers on the battlefields. Sadly, after days of facing death on battlefields, they were sent back to Saigon to protect those who were clamoring for war while managing to stay above the fighting or remaining outside of it.
After the “life change” in 1975, they became prisoners in the gulag. Then, settling abroad as refugees, starting a new life with many difficulties, with will and determination, they have rebuilt from scratch and succeeded in new countries. Their soul is always directed to a lost homeland. They wish to create a Vietnamese Cultural Park right in the refugee capital so that next generations will have a place to find their roots.
The bilingual Vietnamese-English storybook “The Battle of Saigon” is a must-have book in every Vietnamese family’s bookshelf.
Tran Thi Nguyet Mai

Bằng trái tim rướm máu và mắt nhìn thương yêu, với kinh nghiệm của một người trong cuộc, Bác sĩ/ Nhà văn/ Nhà hoạt động xã hội Ngô Thế Vinh đã ghi lại cuộc chiến tranh Việt Nam dưới hình thức truyện ngắn, nói lên tính nhân bản và lòng đấu tranh dũng cảm của những người lính Việt Nam Cộng Hòa trên chiến trường. Buồn thay, sau những ngày đối diện với cái chết nơi chiến trường, họ bị điều động về Sài Gòn, để bảo vệ những kẻ hô hào chiến tranh nhưng lúc nào cũng ở trên và đứng ngoài cuộc chiến ấy.
Sau cuộc “đổi đời’ năm 1975, họ phải vào những trại tù cải tạo. Ra tù, tị nạn ở nước ngoài, bắt đầu cuộc sống mới với không ít khó khăn, bằng ý chí và quyết tâm, họ đã xây dựng lại từ đầu và thành công nơi xứ người. Tâm hồn họ luôn hướng về một quê hương đã mất. Họ ước mong tạo dựng được một Công Viên Văn Hóa Việt Nam ngay tại thủ đô tị nạn để những thế hệ kế tiếp có nơi tìm về cội nguồn.
Tập truyện song ngữ Việt Anh
“Mặt Trận Ở Sài Gòn / The Battle of Saigon” là một cuốn sách nên có trong tủ sách của mỗi gia đình Việt Nam.
Trần Thị Nguyệt Mai