Mưa

Sad girl in the rain - Rain Photo (41358416) - Fanpop
Nguồn: Internet

Thu, mưa địa vực

Mưa từ đáy vực mưa lên
Hay mưa từ chín tầng trên mưa về
Mưa từ tiền kiếp kéo lê
Mưa qua hiện thế tư bề hỗn mang
Mưa trầm uất, mưa thênh thang
Mưa tất tả, mưa ngổn ngang sự tình
Mưa phi nhịp ngựa, rập rình
Lốc theo cuống gió những hình hài xưa
Mưa giẫy giụa, mưa te tua
Mớ tình duyên cũ đã thừa yên hoa
Mưa ngoài cõi, mưa trong ta
Mưa thân phận đắng khổ qua, nhục hình
Mưa treo thánh giá, đóng đinh
Mưa như trời bỗng giựt mình, trối trăng
Mưa tê buốt mặt hồng nhan
Mưa châm chít sợi can tràng cột chung
Mưa hể hả, mưa mịt mùng
Mưa như mưa đã ngàn trùng… mất nhau


Hạt mưa

Cũng thời một cái hạt mưa
sao mưa năm ngoái khác mưa năm này
Tại mưa năm ngoái ướt vai
bây giờ ướt mắt không ai đỡ đần!


Mưa…

Giọt mưa hay giọt lệ mùa
Giọt thiên cổ lụy ghẹo đùa thế gian

Cao Vị Khanh

Advertisement