Vô Đề | Cứ


Nguồn: Internet

VÔ ĐỀ

Kiệm lời với hư không
đêm
bóng trăng thủ thỉ
26. sept. 2020

CỨ

Cứ viết về cái chết đi
sợ gì
đời người ai chả qua một lần

Cứ viết về tình yêu đi
đừng ngán
yêu yêu yêu yêu yêu yêu

Cứ viết về nỗi đớn đau
lưỡi cưa đã chia lìa
đôi chân của núi
26. sept. 2020

Hoàng Xuân Sơn