Giới Thiệu Thơ Du Tử Lê Toàn Tập

Văn Học Press
22 Agostino, Irvine, CA 92614 USA • vmail: +1-949-981-3978 • email: vanhocpress@gmail.com • Facebook: Van Hoc Press

– Một địa chỉ tin cậy để tìm mua những tác phẩm văn học giá trị.

Trân trọng giới thiệu:

NC_Cover_PreOrder.jpg

Du Tử Lê

Thơ Toàn Tập

Trọn bộ 4 tập, trên 2000 trang

Chân dung Du Tử Lê qua nét vẽ các họa sĩ:
TẠ TỴ, ĐINH CƯỜNG, DUY THANH, NGỌC DŨNG
Thiết kế bìa © Đinh Trường Chinh

HT Productions xuất bản, 8/2020
Ấn phí mỗi tập: $25.00

Tìm mua trên:
BARNES & NOBLE

Tập 1:
https://www.barnesandnoble.com/w/du-tu-le-tho-toan-tap-tap-mot-du-tu-le/1137315576?ean=9781943101115

Tập 2:
https://www.barnesandnoble.com/w/du-tu-le-tho-toan-tap-tap-hai-du-tu-le/1137315737?ean=9781943101122

Tập 3:
https://www.barnesandnoble.com/w/du-tu-le-tho-toan-tap-tap-ba-du-tu-le/1137333192?ean=9781943101139

Tập 4:
https://www.barnesandnoble.com/w/du-tu-le-tho-toan-tap-tap-bon-du-tu-le/1137333191?ean=9781943101146

Advertisement