Bài Thơ Không Có Tình

Nguồn: Internet

Đã chín giờ hơn rồi / thành phố chưa thức dậy. Mặt trời như lửa cháy / rực rỡ nắng phương Đông…

Nắng tràn xuống cửa sông, nắng tràn ra mặt biển. Nhà Thờ buông chuông nguyện… Thành phố vẫn lặng thinh!

Bốn tháng hơn, tình hình… nhà nhà đều kín cửa, đường không xe không cộ, không cảnh sát canh chừng…

Bốn tháng hơn, trong lòng / ai mà không tưng tức? May mà ở đất nước / chính phủ lo cái ăn…

Ban ngày không có trăng / thì ngồi nhìn hoa cỏ. Hoa có hoa vàng, đỏ, cỏ vẫn màu cỏ xanh…

Radio không loan tin. TV hình quảng cáo…

*
Thả con mắt đi dạo / rồi như thuyền bỏ neo. Không hiểu sao bao nhiêu / ngày mà dịch không dứt?

Vừa qua giai đoạn một. Bây giờ: giai đoan hai. Đà Nẵng đang xăn tay. thuốc khử trùng trắng xóa…

Florida tất tả / đưa người vào cách ly. Đường… không có ai đi… Nhà… xe nằm trước cửa!

Tôi… viết gì thêm nữa? Bài thơ không có Tình!

Trần Vấn Lệ

Advertisement