Tranh Hải Phương – Hoa Bìm Bìm Vườn Tôi

HOA BÌM BÌM VƯỜN TÔI
Màu nước và acrylic trên bố, 18″ x 24″
Hải Phương – May 2020