Tưởng nhớ Lê Mộng Hoan (1939-2020)

Phạm Anh Dũng

Obituary of Hoan Mong LE
Di ảnh cố Trung Tá Không Quân Lê Mộng Hoan
(22.6.1939 – 16.5.2020)

“Dũng tìm nghe Lê Mộng Hoan hát, khá lắm”, anh Duy Trác nói vậy với tôi khá lâu, chắc cũng phải 25 năm rồi.
Duy Trác kể Lê Mộng Hoan trước học Chu Văn An và là Trung Tá Không Quân.

Không biết gì hơn và cũng không có dịp được nghe đến anh Hoan bao giờ nữa, nhưng không hiểu sao tôi nhớ mãi câu chuyện.

Vài ngày trước đây tình cờ đọc cáo phó thấy Lê Mộng Hoan qua đời và vì mùa Covid chắc chả mấy người biết đến.

Tìm mãi trong internet thấy amnhac.fm chỉ có được một bài anh hát xa xưa lắm.

Anh Quý Denver cũng là bạn thân Không Quân của anh Hoan đã làm video dưới đây.

Anh Hoan có giọng hát trầm ấm truyền cảm, tựa như Duy Trác hay Sĩ Phú.

Tiếc chưa có dịp gặp người nghệ sĩ tài hoa, thôi chúc linh hồn anh siêu thoát nhanh về cõi Vĩnh Hằng.

Xin chia buồn cùng chị Trần Thị Lệ Thúy và gia đình.

Mời nghe Lê Mộng Hoan Giọt Lệ Cho Ngàn Sau (Từ Công Phụng), thu trước năm 1975, băng nhạc cassette Họa Mi.
(và xin chuyển dùm đến chị Thúy, gia đình và các bạn hữu của anh Hoan nhất là bạn bè Chu Văn An và Không Quân).

Phạm Anh Dũng

Giọt lệ cho ngàn sau (Từ Công Phụng – Lê Mộng Hoan)

 

Cựu Trung Tá Lê Mộng Hoan - Nguoi Viet Online