Thơ Hoàng Xuân Sơn

CẮT DÁN

{v u v ơ h ỏ i đ á p}
Nguyễn Hoài Phương

your name. #anime #movie | Anime films, Your name anime
Art by Shuryukan

Ai đặt tên cho dòng sông
nước đặt tên cỏ
lửa bồng tên rơm
ai xui em ráp lại gần
hình như tôi mới bần thần tóc tơ
ai đặt tên cho sao mờ
vì trăng sáng quá nên thơ vẫn còn
ai đặt tên em nắng ròn
chút nâu da mật đã mon men tình
ai đặt tên cho chúng mình
ừ thì đôi bóng
nhìn
lung linh
cài

h o à n g x u â n s ơ n
7 mai 20

*

DỚ MẠ

Nhìn ảnh mạ cười tươi trên bàn thờ
mình lẩm bẩm nhớ mạ nhớ mạ
ba mất hồi mình còn nhỏ xíu
nên bóng mạ che suốt một đời
mình nghe mạ hiện về cười cười
nghe mạ nói cái thằng. ui chao tội!

thằng con Sơn
Lễ Mạ năm 2020

One thought on “Thơ Hoàng Xuân Sơn

  1. Pingback: Ngày của Mẹ. Đọc thơ Hoàng Xuân SơnTrang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Comments are closed.