Buổi Sáng Chờ Mưa

Photo by Duyên

Hôm nay vẫn có mưa. Bây giờ mưa chưa tới. Buổi sáng ngồi chờ đợi… cơn mưa ngày hôm qua!

Buổi sáng ngó khói trà bay lên từ tách nhỏ. Trời mưa chim bỏ tổ. Sáng buồn hiu buồn hiu…

Những nụ hoa mến yêu cũng không thèm hé miệng. Không nắng bướm không lượn. Vườn hoang vu hoang vu…

Mùa Hạ như mùa Thu. Chưa năm nào như thế! Lá vẫn xanh đám hẹ, nhớ Mẹ, câu ca dao… (*)

Không một tiếng thì thào. Buổi mai không có gió. Cái tưởng có, không có, chút mặt trời. Chờ thêm!

Đưa vào được chữ em cho bài thơ Ngũ Tuyệt. Không sẵn giấy để viết bèn khắc ghi trong lòng…

Đưa tiếp chữ Núi Sông… lòng vẫn còn chỗ tựa! Em có đang bên cửa… nhìn xa bóng ngựa bay?

Em ơi những hàng cây ở đây xanh xanh ngắt. “Màu thời gian tím ngắt, hương thời gian thanh thanh!”. (**)

Trần Vấn Lệ

(*) Ca dao: Mưa lâm thâm ướt nhằm bụi hẹ, cảm thương chàng có Mẹ không Cha.

(**) Thơ Đoàn Phú Tứ: Màu thời gian không xanh. Màu thời gian tím ngắt. Hương thời gian không nồng. Hương thời gian thanh thanh.