Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK – USA Free Dance 2020 World Junior Championships

Avonley Nguyen and Vadym Kolesnik - Figure Skating - U.S. Figure ...
Avonley Nguyen and Vadym Kolesnik
Nguồn: https://usfigureskatingfanzone.com/

Cô Avonley Nguyen là người Mỹ gốc Việt 17 tuổi, sinh ngày 22-11-2002 tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Cô thắng rất nhiều giải thưởng quan trọng trong nghệ thuật trượt băng (ice skating) ở Hoa Kỳ. Vừa qua, cùng với Vadym Kolesnik, họ đã thắng giải “World Junior champions (2020)”.

https://www.youtube.com/watch?v=D9sb3crLJr0”

Bạn có thể xem thêm tiểu sử của Avonley Nguyen ở đây:
https://en.wikipedia.org/wiki/Avonley_Nguyen