Hán Giang Sóng vỗ Hậu Đình Hoa xưa

GLEULLEN MÙA GIÓ
sơn dầu trên bố, 24” x 30”
Hải Phương thực hiện 05/2016

Cái gì trong nhiễm thể ra
mà bình minh sớm thì tà huy khuya
cái gì bài toán xưa khi
mệnh đề mật ngữ em đi chợ về.

Gõ phèn la bán số đề
thuốc dán con rắn bù mê lú đời
thượng thừa em mở miệng cười
sơn đông mãi võ mấy thời chăn trâu.

Cái gì bày cuộc biển dâu
thì trong ngẫu thể sắc màu cũng không
cái không mà lại cũng không
cũng không có cái cũng không sắc hình.

Cũng bày ra mấy trận tình
Hán Giang Sóng vỗ Hậu Đình Hoa* xưa.

H ả i P h ư ơ n g
khi ở Silicon Valey, CA
tháng tư thời china virus 2020

 

*Hậu Đình Hoa, bài ca của các cung phi/ vũ nữ thời hậu Nam Hoa Kinh hát để nhớ triều đại cũ.