Guitar Liêu Trai

tranh đinhtrườngchinh

1.
Cây đàn guitar bạn đường
Giang hồ lang bạt hướng dương lục bình
Ca Li có chàng Lập Minh
Mang cây rừng biến thành hình guitar
Không phải nặng nghiệp cầm ca
Trái tim thiện nghiệp làm ra cây đàn.

Cung đàn nắn nót cung thương
Hiện ra đôi bóng mơ mòng nụ hôn
Chàng nghe tấc dạ đoài cơn
Nàng đàn tâm trạng hóa chồn Liêu trai
Tình yêu là nhạc thiên thai
Tơ đồng là những âm giai tơ lòng…

Segovia đến trẻ con
Đều yêu tiếng lục huyền cầm cất lên
Là âm thanh gọi trái tim
Nhẹ nhàng – réo rắt – thôi miên – ru hồn
Nỗi niềm của Trịnh Công Sơn
Rodrigo nốt huyết âm lệ mù…

2.
Dựng đàn bên cội rừng thu
Bài thơ ngắm suối – tâm tư nhập thiền
Người từ phố nọ xóa quên
Về non lá rụng ngắm triền Phược bay
Giáng lâm tĩnh tọa ngàn cây
Suối dâng tấu khúc – chim bày xướng ca…

Ôm đàn trở lại phố xưa
Người năm xưa đã bước vào tương lai
Dấu rêu dĩ vãng tình say
Đáy ly cạn rượu – sương đầy – trăng vơi
Đèn khuya soi bước ma trơi
Hồn khêu hiu hắt – bóng đời hoang liêu…

Hoàng hôn rực rỡ biển chiều
Đàn chim về cất tiếng kêu ngọn rừng
Tiếng guitar rót não nùng
Sóng gieo mình vỡ tiếng trùng dương rơi
Lòng căng ghềnh đá lẻ loi
Lục huyền bất động như người bơ vơ…

Lê Giang Trần
(030320 và Lập Minh, Phạm Phú Thiện Giao, Đinh Trường Chinh, Lê Giang Trần)