Thu Vàng & Vân Châu với những lời ru…

loimeru.jpg
Nguồn: Internet

1) Lời Ru Bú Mớm Nâng Niu:
nhạc Phạm Duy, thơ Phạm Thiên Thư
ca sĩ Thu Vàng & Vân Châu
thực hiện video: Hoàng Khai Nhan

 

2) Lời Mẹ Ru
nhạc và lời Trịnh Công Sơn
ca sĩ Thu Vàng & Vân Châu
thực hiện video: Hoàng Khai Nhan