Belle Vue

Nguồn: Internet

Xe lửa chun qua đèo. Gió rừng hiu hiu thổi. Sắc rừng xanh sắc khói. Sương chiều sa sương sa…

Có thể ngàn năm xa tôi chưa về lại đó nhìn vườn hồng Eo Gió, ghé quán tranh Cà Beu…

Thương lắm chớ bài thơ làm cho ai không biết bởi đâu có ly biệt tại Nước Non thôi mà…

Không một chữ bậu, ta… Không một lời thỏ thẻ… Những cọng lau buồn nhé… những lách lau lách lau…

Chuyện gì cũng qua mau… riêng xe lửa chầm chậm… từng răng cưa nghiến cắn… trái tim đau… quá đi!

Sao mình không chia ly cho qua hầm anh khóc? Em ơi em Tổ Quốc nói gì với hoàng hôn?

Có một chữ, chữ Buồn, hễ viết là cứ thương bởi mực pha nước mắt…

Người ta nói đường sắt bị gỡ bán hết rồi. Em à có thấy môi, môi em chiều lạnh buốt…

Cho anh đi, đôi guốc! Cho anh đi bàn chân! Cho anh đi nếp nhăn tờ pelure xanh thắm…

Chiều rơi chiều rất đậm.
Khói mù quanh lũng mây.
Belle Vue chỗ này có miếu thờ Ông Cọp!

Quê Hương là Tổ Quốc, em là gì của anh? Em là Thu thanh thanh? Em là Xuân xao xuyến…

Trần Vấn Lệ