Cảm Tạ

Nguồn: Internet

Cảm tạ

Cám ơn em
cám ơn em
tận tuyệt
Đã hiến thân làm bút mực kiêu sa
Thơ bay bổng hay là thơ trầm uất
Cũng chỉ là cơn mê hoảng thịt da


Cỏ hoa

Cám ơn em đã vì ta trau chuốt
Đã vì ta diễm lệ thịt da ngà
Đã cho ta hơi thở cỏ hoa
Đã vì ta mượt mà nhiệt đới


Sắc huyền ngã nặng

Chữ nghĩa tôi là thịt da em huyễn hoặc
Dấu sắc là con mắt
xốn xang
Dấu huyền như tia nhìn phủ dụ
Dấu ngã khi ngọc ngà em
dã dượi
Dấu nặng cơn điểm xuyết
tận tình
Và em ơi
Cơn mê đắm tuyệt vời
Chính là ý tình tôi
bay bổng

Cao Vị Khanh