Cảm Ơn Internet

101 Illustrations provocatrices de Angel Boligan explorent les ...
Art by Angel Boligan

Ngày toang đêm lụn sương đùn
Choàng khuya lạnh giá phủ rừng tóc mây
Đêm tàn mù trắng lắt lay
Hồn thơ trở lại hồn ngày áo cơm.

Trái tim tạm ngủ riêng phòng
Thỏa hiệp đình chiến giữa ông và bà
Ông được ngủ với nàng thơ
Bà ôm điện thoại lùng Cô Vịt tàu.

Ngăn sông cách núi nhớ nhà
Bây giờ thân quyến cách xa an toàn
Sinh nhật, tang lễ, tân hôn
Chia buồn, chúc tụng bằng phone qua hình.

Toàn cầu thế giới rung rinh
Chỉ vì con khuẩn vô hình tràn lan
Trong lịch sử đây là lần
Con người lâm nạn vi trùng khiếp kinh.

Nhờ Internet kết link
Thông tin cập nhật tình hình năm châu
Cảm ơn làn sóng nhịp cầu
Nối con người lại đương đầu thiên tai.

Lê Giang Trần
(032820 chiều trơ nắng im)