Vài ba đoạn cho tui

Nguồn: Internet

1.
Ta chửi thề em đừng kêu hoảng
Hốt nhiên thành du đãng, thế thôi!
Chửi đời một tiếng hả hơi,
Chửi ta tới lúc tàn hơi chưa vừa.

2.
Lâu lâu chửi một tiếng
Như gõ phách cầm chầu
Tiếng dội lòng đau điếng
Em và cuộc bể dâu!

3.
Khi ta mở miệng chửi thề
Y như vẽ mặt làm hề vậy em
Tiếng cười dứt. Tên hề câm.
Phấ́n son nhòe nhoẹt, lệ tràn thâu đêm!

Cao Vị Khanh