Gió Bờ Sông Vi Vu

Sông Thạch Hãn ở Quảng Trị
Nguồn: Internet

“Cũng đã mấy năm rồi!”
Buột miệng, nghe ngồ ngộ
Lời ai hứa, mình nhớ
Bỗng dưng thành… câu thơ!

Tính lại, ba năm qua
Ai hứa vài ba tháng
Ba mươi sáu tháng chẵn
Thế là tròn ba năm…

Ba năm trước, vầng trăng
Rất tròn bên cửa sổ
Đêm nay trăng nằm đó
Ôi tôi buồn bao nhiêu!

Vầng trăng thì còn treo
Còn người thì mất bóng
Điều ước mơ đã hỏng
Thôi thì chờ Thiên Thu…

Tôi lăn trái mù u
Trái mù u lăn miết
Có thể tới Phan Thiết?
Có thể tới Quy Nhơn…

Trái đất là hình tròn
Trái tim người cũng thế
Tôi ngó xuống giọt lệ
Em? Đây mới là em?

Thôi! Không nói gì thêm
Em không nghe gì nữa
Vọng âm buồn là gió
Gió bờ sông vi vu…

Trần Vấn Lệ