Khói Buổi Chiều Đà Lạt Hay Suơng

Thiền viện Trúc Lâm – Đà Lạt
Photo by Hoàng Vĩnh Thao

Men theo bờ suối Cam Ly mưa
tới Vạn Thành Thôn hoa đang mùa
len lách giữa ngàn thông rất cũ
nhớ hoài ai đó với mình trưa…

Ba mươi năm hơn người trở về
nhìn con suối trắng mấy lùm tre
nhìn thông xanh mướt không thay sắc
lạnh mái đầu người không nón che…

Em ơi em à nhang khói tắt
lạnh vô cùng đi kiếm mồ em
người sau đâu biết người xưa đã
gửi xuơng tàn trong đất nước quên!

Ba mươi năm hơn mười năm trước
nửa Thế Kỷ rồi thôi thôi thế thôi!
dọc suối Cam Ly anh nhớ lối
rẽ thông ngàn hứng vậy mưa mưa…

Chúng ta để hết đời cho mộng
mộng nửa đời em, mộng bỗng tan
mộng nửa đời anh, đới bó rọ
mây ngàn năm mây bay lang thang!

Men theo bờ suối Cam Ly mưa
mưa bất ngờ như xưa buổi trưa
mưa tạnh lòng anh mai mốt tạnh
hay không tạnh nữa chẳng bao giờ!

Lên Vạn Thành Thôn ngồi vọc đất
ngó vườn hoa tưởng em là huơng
ngó về Đà Lạt xanh màu khói
khói buổi chiều Đà Lạt hay sương?

Trần Vấn Lệ

Advertisement