Ngày Chuyển Trại Xe Ngang Qua Diên Khánh (26/10/1979)

Image result for hình ảnh mùa thu buồn"
Mùa thu (nguồn: Internet)

Phải chi… Sao nữa? Xin em nói
Có “phải chi mùa Thu đừng về?”
Lá phong vàng rụng, xe chưa hốt
Thương gót sen nàng rẽ lối đi…

Ờ nhỉ phải chi đừng có nhớ
Đừng mong đừng đợi buổi hồi hương
Nha Trang đừng có lên thành phố
Mình đứng Chợ Đầm thấy đại dương…

Mình về Xuân Thọ đi đào sắn
Mình sống lại thời không áo cơm
Mình nhớ lại thời ai mít ươt
Mút từng xơ mít thấy mà thương!

Phải chi đừng có thơ-như-vậy
Ai ở quê người cứ thản nhiên
Có Tự Do là như có hết
Có lòng một chỗ gọi là quên…

Phải chi đừng thấy mùa Thu nhỉ
Đừng thấy lá vàng, đừng thấy mưa
Đừng có nhớ ai rơi nước mắt
Nha Trang đâu nữa? Chẳng bao giờ!

Sáng nay trời có mưa vài hột
Chỉ có vài ba hột nhá em
Mà lạnh làm sao, trời lạnh khiếp
Xe tù ra Bắc chạy như điên!

Trần Vấn Lệ

Advertisement