Qua Bến Sông Quê

Gọi sông 1
sơn dầu trên canvas 40 x 40 in
Lê Quế Hương

Qua sông tìm gió thương hồ
Gặp mây viễn xứ nhớ mưa quê nhà
Bập bềnh sương khói xa xa
Liêu xiêu nhớ lá tre già ngõ xưa

Giọng buồn ầu ở ấu ơ!
Đêm nghe đứt ruột điệu hò ru con

Qua sông tìm gặp nỗi buồn
Bờ hiu hắt sóng ai buông tay chèo
Dập duềnh con nước gieo neo
Có hình bóng cũ xắt xeo thân đò

Tủi hờn nghẹn cả tiếng ho
Chiều xanh xao nhớ hương bồ kết quê

Qua sông buốt lạnh gió về
Thương sao núm ruột chưa lìa đất nâu
Nghe đời khắc khoải nỗi đau
Tiếng từ quy gọi lao đao nghìn trùng

Trần Văn Nghĩa

Advertisement